Google Analytics + Hotjar

Zistite Viac

Ak chcú byť firmy úspešne v prvom rade musia poznať kto sú ich zákazníci, v akých vekových skupinách, ich záujmy a nákupné úmysly a iné. Vďaka webovej analýze môžeme tiež identifikovať silné a slabé stránky webu a navrhnúť riešenia, ako vyťažiť z web stránky maximum.

analyza web stránky

Analýza web stránok

Zistite Viac

Každá firma by mala mať svoju identitu, aby sa odlišovala od konkurencie.

firemné dna

Brand Identity

Vyhľadávacie kampane v Google Ads

Zistite Viac

Ako sú optimalizované kampane? Sú nastavené správne konverzie a kľúčové slova? Častokrát sa reklamy zobrazujú na kľúčové slová, ktoré vôbec nesúvisia s predmetom ponikania.

Audit reklamných účtov

audit a optimalizácia ppc kampaní

Google Ads + Facebook Ads

Zistite Viac

Potrebujete performance kampane v Google Search alebo brand kampane na Facebooku? Žiadny problém. Kompletná správa reklám na platformách Google Ads a Facebook Business Manageri

služby online marketingu - ppc reklamy

Vytvorenie PPC kampaní

Služby v oblasti online marketingu

služby online marketing - hotjar heatmap

1. Analýza web stránky

Ponúkam komplexné služby online marketingu. Web analytika je jedna z najdôležitejších činností v rámci starostlivosti o web.

Prostredníctvom analýzy webu vieme zistiť kto sú naši zákazníci, ako dlho sa zdržali na webe, aké stránky si prezerali a to najdôležitejšie: či uskutočnili konverziu/cieľ. Konverzie sa líšia od typu podniku. Pre eshopy ide o transakcie (objednanie tovaru). Pri poskytovaní služieb ide najčastejšie o uskutočnenie telefonátu alebo odoslanie formulára.

Pracujem predovšetkým s nástrojom Google Analytics. Ide o najpoužívanejší analytický nástroj, ktorý má pomerne presné meranie aj pri neplatenej verzii. Prostredníctvom Google Analytics viem identifikovať silné a slabé stránky jednotlivých stránok. Napríklad je možné zistiť, že stránka s hlavnou službou/tovarom má slabé výsledky – priemerný čas na stránke je o 50% nižší ako na ostatných stránkach a percento objednávok, tzv. miera konverzie je nižšia o 40% ako u ostatných stránok. Vďaka týmto výsledkom môžem ďalej zisťovať, v čom je problém.

K tomu slúži ďalší výborný nástroj Hotjar, ktorý dokáže vytvárať heatmapy, nahrávanie užívateľov na konkrétnej stránke alebo vytvorenie dotazníku pre návštevníkov.

Prostredníctvom týchto nástrojov je možné zvýšiť mieru konverzií v niektorých prípadoch aj o desiatky percent.

2. Brand Identity

Mnoho firiem, predovšetkým malé a stredné podniky venujú malú alebo žiadnu pozornosť vytváraniu Brand Identity.

Brand Identity je v skratke firemná DNA – súvisí s ňou komunikácia so zákazníkmi, tvorba obsahu na webe a sociálnych sieťach, hodnoty firmy a jej vízie. Dnes je napríklad trendom pre veľké firmy prístup Eco friendly – znižovanie dopadu firmy na životné prostredie.

Po dôkladnej web analýze, pri ktorej sa snažím vytvoriť na základe dát zákaznícku personu. Následovne sa osobne stretnem s klientom/firmou a ukážem jej svoje zistenia. Až potom sa pýtam klienta, či sedí charakteristika zákazníkov s tým, ako ich vníma on. Cieľom je nezaujate zistiť, či dáta z Google Analytics sedia s realitou, či je zvolená správna komunikácia so zákazníkmi a celkový dizajn webu.

Po identifikácií cieľovej skupiny zákazníkov, v prípade záujmu navrhnem šablónu reklám pre Facebook Ads a Google Displey Ads, aby bol dizajn reklám konzistentný. Reklamné texty píšem vždy tak, aby boli relevantné s obrázkami, pričom v každej reklamnej kampani/skupine testujem viaceré variácie reklám s cieľom zistiť, na aký typ reklamy zákazníci lepšie reagujú.

služby online marketingu - brand identity

služby online marketing audit google ads

3. Audit reklamných účtov a kampaní

V prípade, že už klient má nastavené určité online kampane, je potrebné spraviť audit, hlavne pre vyhľadávacie kampane v Google Ads:

 • štruktúra kampaní: či nie je príliš veľa alebo naopak málo kampaní. Ako sú kampane optimalizované, ako často sa zobrazujú reklamy v daných kampaniach a na akých pozíciach
 • nastavenie konverzií, hodnoty konverzií, atribučný model, dĺžka sledovania konverzie, počet dní do konverzie…
 • kľúčové slová, skóre kvality kľúčových slov, typ zhody kľúčových slov, či sú nastavené relevantné kľúčové slova a zhodujú sa s reklamami…
 • reklamy a rozšírenia reklám
 • analýza konkurencie
 • porovnanie miery konverzie paid kampani s ostatnými kanálmi (direct, organické vyhľadávanie, emaily atď),
 • a iné

4. Vytvorenie PPC kampaní

Po audite kampaniach vo vyhľadávacej sieti Google, pošlem klientovi vyhodnotenie a návrh ako upraviť stávajúce kampane, po prípade vytvoriť nové kampane alebo pridať nové reklamné skupiny do kampaní.

Špecializujem sa predovšetkým na online kampane na platforme Google Ads a Facebook Business Manager. Skúsenosti mám pri tvorbe všetkých druhov kampaní, najviac však pracujem:

 • Google Search Kampane
 • Google Displey Kampane
 • Youtube reklamy – trueview, trueview for action, bumber ads (nepreskočiteľné reklamy 6 a 15 sekúnd)
 • Discovery kampane
 • Facebook kampane na kliknutia
 • FB kampane na konverzie
 • FB kampane na reach/brand awereness
 • FB video kampane
 • Remarketingové kampane – FB/Google

Taktiež mám skúsenosti aj s kampaňami na sťahovanie a používanie aplikácií.

služby online marketing facebook ads

Cena za služby online marketingu

Cenu dohodujem individuálne s každým klientom. Predovšetkým záleží od rozsahu práce, veľkosti webu a počtu produktov/poskytovaných služieb. Preferujem fixnú mesačnú čiastku, avšak v prípade potreby klienta sa vieme dohodnúť aj na hodinovej sadzbe. V tomto prípade si účtujem od 15 do 25 € na hodinu.

© Autorské práva - Level AP, s.r.o.